Sơn Jotun Penguard Midcoat 20 lít

Sơn Jotun Penguard Midcoat 20 lít

Sơn Jotun Penguard Midcoat 20 lít là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều dày cao và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Được thiết kế dùng làm lớp trung gian trong một hệ sơn cho công trình đóng mới trong môi trường khí quyển. Thích hợp trong hệ sơn được phê duyệt

Mục đích sử dụng

Thích hợp cho kết cấu sắt thép và hệ thống ống dẫn nằm trong môi trường ăn mòn cao C5I hay C5M (ISO 12944 -2). Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng và thiết bị khai thác mỏ..

Thông Tin Sản phẩm

Thể tích

Đóng gói

20 lít

Penguard Midcoat Comp A: 16 lít

Penguard Midcoat Comp B: 4 lít

Màu sắc

Dung môi pha loãng/vệ sinh

da bò, màu xám, đỏ nhạt, lam ngọc, trắng Jotun Thinner No.2

 Thông số sản phẩm

Đặc tính Thử nghiệm/Tiêu chuẩn Mô tả
Thể tích chất rắn ISO 3233 82 ± 2%
Cấp độ bóng (GU 60 °) ISO 2813 bóng vừa (35-70)
Điểm chớp cháy ISO 3679 Method 1 25 °C
Tỷ trọng tính toán 1.7 kg/l
VOC-US/Hong Kong US EPA phương pháp 24 (kiểm nghiệm) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong) 250 g/l
VOC-EU IED (2010/75/EU) (lý thuyết) 245 g/l

Độ dầy và định mức sơn Jotun Penguard Midcoat 20 lít

Chiều dày khô 100 – 250 μm
Độ dầy, ướt (µm) 125 – 300 μm
Định mức lý thuyết (m²/l) 8.2 – 3.3 μm

– Tính chất vật lý

 • Màu sắc: xám.
 • Điểm bắt lửa: 36ºC ± 2 (Setaflash).
 • Độ nhớt VOC 400 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3.
 • Bóng mờ.
 • Tính đàn hồi: Tốt.
 • Trọng lượng riêng: 1.28.

Hướng dẫn thi công sơn công nghiệp Jotun Penguard Midcoat 20 lít

Chuẩn bị bề mặt

Nhằm bảo đảm độ bám dính lâu dài của lớp kế, bề mặt phải sạch, khô và không chứa những tạp chất khác.

Chất nền vật sơn Chuẩn bị bề mặt
Tối thiểu Đề nghị
Bề mặt sơn Lớp sơn tương thích sạch, khô và
không bị hư hại (ISO 12944-4, 6.1.4)
Lớp sơn tương thích sạch, khô và
không bị hư hại (ISO 12944-4, 6.1.4)

Điều kiện trong qúa trình sơn Jotun Penguard Midcoat 20 lít

Sơn công nghiệp Jotun này nên được thi công ở nhiệt độ trong khoảng 10°C and 35°C. Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải cao hơn 3ºC so với điểm sương của không khí. Nhiệt độ và độ ẩm môi trường được đo tại khu vực xung quanh bề mặt.

Biện pháp thi công sơn

 • Sơn phun: Sử dụng máy sơn áp lực cao hay máy sơn thông thường.
 • Cọ/ chổi sơn: Được đề nghị dùng cho công tác sơn dậm vá góc cạnh và diện tích nhỏ. Cẩn thận để đạt được chiều dày khô qui định..

Thời gian khô sản phẩm sơn công nghiệp Penguard Midcoat 20 lít

Nói chung thời gian khô thường liên quan của sản phẩm sơn công nghiệp Penguard Midcoat 20 lít và phụ thuộc vào các yếu tố như sự luân chuyển không khí, nhiệt độ, chiều dầy, số lớp sơn. Các số liệu đưa ra dưới đây dựa trên các điều kiện sau:

Nhiệt độ bề mặt 15°C 23°C 40°C
Khô bề mặt 9 giờ 6 giờ 3 giờ
Khô cứng 9 giờ 6 giờ 3 giờ
Khô để sơn lớp kế, tối thiểu 1 10 ngày 7 ngày 5 ngày
 • Xin tham khảo bảng Hướng dẫn thi công (AG) để biết thông tin về thời gian tối đa để sơn lớp kế của sản phẩm này
 • Thời gian khô và đóng rắn được xác định trong điều kiện nhiệt độ được kiểm soát và độ ẩm tương đối dưới 85%, và ở chiều dày khô trung bình của sản phẩm.
 • Khô bề mặt: giai đoạn khô mà khi nhấn nhẹ lên màng sơn sẽ không để lại dấu tay hay cảm thấy bị dính.
 • Khô để đi lại được: thời gian tối thiểu trước khi màng sơn có thể chịu được việc đi lại trên nó mà không để lại vết hằn hay hư hại.
 • Khô để sơn lớp kế, tối thiểu: thời gian đề nghị ngắn nhất trước khi có thể thi công sơn lớp kế tiếp.
 • Khô/đóng rắn để sử dụng: thời gian tối thiểu trước khi màng sơn có thể hoàn toàn tiếp xúc với môi trường sử dụng/trung bình.

Thời gian để phản ứng  thời gian sống sau khi pha trộn sơn Penguard Midcoat 20 lít

Nhiệt độ sơn 23 °C
Thời gian để sơn phản ứng sau khi
pha trộn các thành phần với nhau
10 Phút
Thời gian sống 2 Giờ

Chịu nhiệt

  Nhiệt độ
Liên Tục Tới đỉnh
Khô khí quyển 120 °C 140 °C

Tính tương thích của sản phẩm

Tùy vào môi trường thực tế mà hệ sơn chịu đựng, có thể sử dụng nhiều loại sơn lót và sơn phủ khác nhau để kết hợp với sản phẩm này. Một vài thí dụ như bên dưới. Xin liên hệ với Jotun để có thêm chi tiết.

Lớp trước: epoxy kẽm,kẽm silicate
Lớp kế: epoxy,polyurethane,polysiloxane

Thời gian lưu kho ở 23 độ C

Penguard Midcoat Comp A: 28 tháng
Penguard Midcoat Comp B: 48 tháng

Penguard Midcoat comp A

THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS

Công thức hóa học

%

epoxy resin (MW≤ 700)

xylene

2-methylpropan-1-ol

benzyl alcohol

ethylbenzene

1675-54-3

1330-20-7

78-83-1

100-51-6

100-41-4

C21-H24-O4

C8-H10

C4-H10-O

C7-H8-O

C8-H10

≥10 – <25

≤10

≤5

≤3

≤3

Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở mức độ cô đặc áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe và môi trường cần phải báo cáo trong phần này.

NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

Mức xếp loại nguy hiểm:

CHẤT LỎNG DỄ CHÁY – Loại 3
GÂY KHÓ CHỊU CHO DA – Loại 2
TỔN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG – Loại 1
NHẠY DA – Loại 1
ĐỘC TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC (LÂU DÀI) – Loại 3

Penguard Midcoat comp B

THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS

Công thức hóa
học

%

benzyl alcohol

Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine

3,6-diazaoctanethylenediamin

xylene

2-methylpropan-1-ol

ethylbenzene

2-(2-aminoethylamino)ethanol

100-51-6

68919-79-9

 

112-24-3

1330-20-7

78-83-1

100-41-4

111-41-1

C7-H8-O

C6H18N4.
Unspecified

C6-H18-N4

C8-H10

C4-H10-O

C8-H10

C4-H12-N2-O

≥10 – ≤25

≥10 – ≤25

 

≤10

≤5

≤3

≤3

≤0.3

Với hiểu biết hiện tại của nhà cung cấp và ở mức độ cô đặc áp dụng, không có thành phần bổ sung nào bị phân loại là độc hại với sức khỏe và môi trường cần phải báo cáo trong phần này.

NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

Mức xếp loại nguy hiểm:

CHẤT LỎNG DỄ CHÁY – Loại 3
ĐỘC TÍNH CẤP (đường miệng) – Loại 5
ĂN MÒN DA – Loại 1B
TỔN THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG – Loại 1
NHẠY DA – Loại 1
ĐỘC TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC (CẤP) – Loại 2
ĐỘC TÍNH VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC (LÂU DÀI) – Loại 2

Một số lưu ý khác cho sơn công nghiệp Jotun

Sức khỏe và an toàn

Xem thông báo về an toàn trên thùng sơn. Sử dụng trong điều kiện thông gió tốt. Không hít thở bụi sơn. Tránh để tác động lên da. Nếu bị dính vào da, phải dùng xà bông, nuớc hoặc chất tẩy rửa thích hợp để rửa sạch ngay lập tức. Nếu vào mắt phải rửa bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay lập tức.

Độ dao động màu sắc

Khi sản phẩm sử dụng là lớp chống rỉ hay lớp chống hà thì màng sơn có thể bị thay đổi nhẹ về màu sắc theo từng mẻ sản xuất. Những sản phẩm này có thể bị bạc màu và phấn hóa khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thời tiết ngoài trời.

Trường hợp miễn nhiễm

Thông tin trong tài liệu này được đưa ra từ những kiến thức tốt nhất của Jotun, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Những sản phẩm Jotun được xem như là bán thành phẩm cho tới khi được thi công tốt trên bề mặt cấu trúc cần bảo vệ. Tuy nhiên trong thực tế, sản phẩm có thể được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Jotun. Nên Jotun chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Sản phẩm có thể được thay đổi nhỏ để phù hợp với yêu cầu của nước sở tại. Jotun có quyền thay đổi những thông số đã đưa ra mà không cần thông báo. Người sử dụng phải nên luôn tham khảo Jotun những hướng dẫn chuyên biệt cho sự phù hợp của sản phẩm này theo nhu cầu của mình và phương pháp thi công chuyên biệt. Nếu có sự mâu thuẫn nào gây ra do vấn đề ngôn ngữ trong tài liệu này, thì tài liệu tiếng Anh (United Kingdom) sẽ được xem như là tài liệu chính thức.

Quý khách có nhu cầu mua Sơn Jotun Penguard Midcoat 20 lít vui lòng liên hệ Đại lý kinh doanh Sơn Jotun để được tư vấn, báo giá chính xác và chi tiết nhất theo thông tin như sau:

 • Phòng tư vấn bán hàng: 0937.375.987
 • Phòng tư vấn kỹ thuật thi công và phối màu sơn: 0937.900.163
 • Đường dây nóng: 0903.954.094

FAQS:

Sơn Jotun công nghiệp là gì?

Sơn Jotun công nghiệp hiện tại có 2 loại chính là sơn Jotun công nghiệp 1 thành phần và sơn Jotun công nghiệp 2 thành phần. Đây là loại sơn bảo vệ các lớp bề mặt vật liệu để giúp bề mặt vật liệu có thể đảm bảo tiêu chuẩn chống chịu cao trong công nghiệp do ảnh hưởng của nhiệt độ, hóa chất, ăn mòn… Môi trường công nghiệp không chỉ gói gọn trong bề mặt sàn nhà xưởng công nghiệp, khu chế xuất, cầu đường mà còn có các loại bề mặt khác như bề mặt kim loại, gỗ, kết cấu công trình, các bề mặt chịu nhiệt, chống cháy…

Ứng dụng của Sơn Jotun Công Nghiệp?

Sơn Jotun công nghiệp được dùng ở đa dạng lĩnh vực như:<br />Sơn Jotun công nghiệp cũng được dùng cho những công trình ngoài trời, chịu độ ăn mòn cao như cầu, giàn khoan dầu… Đây là những công trình chịu tác động trực tiếp từ các hiện tượng thời tiết và tác động của con người nên các bề mặt cần được bảo vệ một cách chắc chắn. Bề mặt được bảo vệ thì kết cấu mới được bảo vệ và kéo dài tuổi thọ cho công trình.
Sơn Jotun công nghiệp được sử dụng để sơn lên bề mặt bê tông. Với những công trình đòi hỏi sức chịu bền cao thì các kết cấu thép được phủ lớp sơn công nghiệp để đề phòng xảy ra hiện tượng thép bị ăn mòn, ngập nước… Còn với bê tông thì sẽ được bảo vệ trước hiện tượng ngập nước tránh xảy ra phản ứng kiềm hóa gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Ngoài ra với các sàn công nghiệp khu chế xuất, nhà máy… Thì sơn công nghiệp còn giúp bảo vệ bề mặt khỏi hóa chất. Đối với bề mặt sàn thường sử dụng sơn Jotun epoxy.
Sơn Jotun công nghiệp bảo vệ kết cấu công trình: không chỉ là bảo vệ bề mặt, sơn Jotun công nghiệp còn giúp tăng cường bảo vệ kết cấu công trình với những tính năng vượt trội. Với màng sơn dẻo, khả năng bám dính lên bề mặt rất cao sẽ bảo vệ bề mặt chống tạo sự tác động tự môi trường bên ngoài đồng thời kết cấu bên trong được đảm bảo vững chắc, tăng thời gian sử dụng và bền đẹp của công trình.

5/5 (2 Reviews)
error: Content is protected !!