Sơn Dầu Gardex

(Bóng Mờ)

 

Sơn Dầu Jotun Gardex bóng mờ bằng cách sử dụng công thức với thành phần nhẹ mùi, mùi sơn nhẹ hơn ngay cả trong và sau khi sơn

Sơn Dầu Essence

(Siêu Bóng)

 

Sơn dầu Jotun Essence siêu bóng sẽ mang lại vẻ đẹp hoàn thiện cho ngôi nhà bạn. Với đặc tính kháng thời tiết, Sơn dầu Jotun Essence siêu bóng sẽ giữ cho cánh cửa cửa, lan can…

Sơn dầu Jotun