Bảng giá Sơn Jotun Chống rỉ Epoxy 2 Thành Phần

Bảng giá Sơn Jotun Chống Rỉ Epoxy 2 Thành Phần này áp dụng cho các sản phẩm Sơn Jotun chống rỉ, Sơn Jotun Epoxy, Sơn jotun 2 thành phần , Sơn Jotun chịu nhiệt, Sơn Jotun cho bồn nước, Sơn jotun cho sắt tráng kẽm, Sơn Jotun Epoxy cho sàn, Sơn Jotun tĩnh điện

BẢNG GIÁ SƠN JOTUN CÔNG NGHIỆP

Tên sản phẩm

Dung Tích

Giá

Penguard Primer Grey

1L

5L

20L

190.000

950.000

3.800.000

Penguard Primer Red

1L

5L

20L

170.000

850.000

3.400.000

Penguard Clear Sealer

1L

5L

20L

158.000

790.000

3.160.000

Barrier 65

1L

8.8L

562.000

4.946.000

Barrier 65, Comp B

1.6L 960.000

Barrier 77

1L

9L

540.000

4.860.000

Barrier/Barrier 77, Comp B

2.25L 790.000

Barrier 80

1L

4L

9L

649.000

2.596.000

5.841.000

Barrier 80, Comp B

2.25L 907.000

Barrier 90

1L

8.75L

796.000

6.965.000

Barrier 90, Comp B

1L

2L

540.000

1.080.000

Barrier Zep

1L

9L

335.000

3.015.000

Barrier Zep, Comp B

1L 631.250

Barrier Smart Pack

1L

6L

1.181.000

7.086.000

Resist 65

1L

11L

645.000

7.095.000

Resist 65 Comp B

1L

2L

3.956.000

7.912.000

Resist 78

1L

11.6L

719.000

8.340.000

Resist 78

1L

10.6L

777.000

8.236.000

Alkyd Primer Grey

1L

5L

20L

139.000

695.000

2.780.000

Alkyd Primer Red

1L

5L

20L

122.000

610.000

2.440.000

Alkyd Primer QD Red

1L

5L

20L

117.000

585.000

2.340.000

Alkyd High Gloss QD Special White

1L

5L

20L

179.000

895.000

3.580.000

Penguard HB Grey

1L

5L

20L

180.000

900.000

3.600.000

Penguard HB Red

1L

5L

20L

169.000

845.000

3.380.000

Penguard Primer Sea Grey

1L

5L

20L

207.000

1.035.000

4.140.000

Penguard Primer Sea Red

1L

5L

20L

187.000

935.000

3.740.000

Penguard Midcoat Grey

1L

5L

20L

172.000

860.000

3.440.000

Penguard Midcoat White

1L

5L

20L

172.000

860.000

3.440.000

Penguard Midcoat, Comp B

1L

4L

396.000

1.584.000

Tankguard Storage Grey

1L

18.8L

307.000

5.772.000

Tankguard Storage Red

1L

18.8L

306.000

5.753.000

Tankguard Storage, Comp B

1L

2.5L

1.048.000

19.702.400

Jotamastic 90 Alu

1L

4.55L

20L

254.000

1.270.000

5.080.000

Jotamastic 90 Black

1L

5L

20L

252.000

1.260.000

5.040.000

Jotamastic 90, Std Comp B

1L

4.4L

595.000

2.618.000

Jotamastic 80 Black

1L

18.3L

234.000

4.282.000

Jotamastic 80 Green

1L

18.8L

232.000

4.246.000

Jotamastic 80 Grey

1L

18.3L

228.000

4.172.000

Jotamastic 80 Red

1L

18.3L

218.000

3.989.000

Jotamastic 80, Std Comp B

1L

2.3L

802.000

1.844.600

Aluminium Paint Hr

1L

5L

309.000

1.545.000

Solvalitt Aluminium

1L

5L

555.000

2.775.000

Jotun Thinner No. 2

1L

5L

20L

118.000

590.000

2.360.000

Jotun Thinner No. 4

1L

5L

20L

122.000

610.000

2.440.000

Jotun Thinner No. 7

1L

5L

20L

122.000

610.000

2.440.000

Jotun Thinner No. 10

1L

5L

20L

126.000

630.000

2.520.000

Jotun Thinner No. 17

1L

5L

20L

124.000

620.000

2.480.000

Jotun Thinner No. 23

1L

5L

20L

138.000

690.000

2.760.000

Jotun Thinner No. 25

1L

5L

20L

174.000

870.000

3.480.000

Jotun Thinner No. 28

1L

5L

20L

130.000

650.000

2.600.000

Jotafloor Sealer

1L

5L

20L

181.000

905.000

3.620.000

Jotafloor Sealer

1L

5L

20L

181.000

905.000

3.620.000

Futura Classic Black/ Màu Đen

1L

5L

20L

259.000

1.295.000

5.180.000

Futura Classic Grey/ Màu Xám

1L

5L

20L

255.000

1.275.000

5.100.000

Futura Classic White/ Màu Trắng

1L

5L

20L

312.000

1.560.000

6.240.000

Futura Classic Ral 1001

1L

5L

20L

272.000

1.360.000

5.440.000

Futura Classic Ral 1003

1L

5L

20L

610.000

3.050.000

12.200.000

Futura Classic Ral 1006

1L

5L

20L

607.000

3.035.000

12.140.000

Futura Classic Ral 1012

1L

5L

20L

587.000

2.935.000

11.740.000

Futura Classic Ral 1013

1L

5L

20L

296.000

1.480.000

5.920.000

Futura Classic Ral 1014

1L

5L

20L

305.000

1.525.000

6.100.000

Futura Classic Ral 1015

1L

5L

20L

297.000

1.485.000

5.940.000

Futura Classic Ral 1016

1L

5L

20L

448.000

2.240.000

8.960.000

Futura Classic Ral 1018

1L

5L

20L

490.000

2.450.000

9.800.000

Futura Classic Ral 1021

1L

5L

20L

550.000

2.750.000

11.000.000

Futura Classic Ral 1023

1L

5L

20L

553.000

2.765.000

11.060.000

Futura Classic Ral 1028

1L

5L

20L

662.000

3.310.000

13.240.000

Futura Classic Ral 3000

1L

5L

20L

311.000

1.555.000

6.220.000

Futura Classic Ral 3001

1L

5L

20L

426.000

2.130.000

8.520.000

Futura Classic Ral 3002

1L

5L

20L

319.000

1.595.000

6.380.000

Futura Classic Ral 3003

1L

5L

20L

471.000

2.355.000

9.420.000

Futura Classic Ral 3009

1L

5L

20L

251.000

1.255.000

5.020.000

Futura Classic Ral 3013

1L

5L

20L

279.000

1.395.000

5.580.000

Futura Classic Ral 3020

1L

5L

20L

389.000

1.945.000

7.780.000

Futura Classic Ral 4007

1L

5L

20L

329.000

1.645.000

6.580.000

Futura Classic Ral 5002

1L

5L

20L

304.000

1.520.000

6.080.000

Futura Classic Ral 5003

1L

5L

20L

283.000

1.415.000

5.660.000

Futura Classic Ral 5004

1L

5L

20L

294.000

1.470.000

5.880.000

Futura Classic Ral 5005

1L

5L

20L

282.000

1.410.000

5.640.000

Futura Classic Ral 5007

1L

5L

20L

263.000

1.315.000

5.260.000

Futura Classic Ral 5008

1L

5L

20L

264.000

1.320.000

5.280.000

Futura Classic Ral 5009

1L

5L

20L

261.000

1.305.000

5.220.000

Futura Classic Ral 5010

1L

5L

20L

269.000

1.345.000

5.380.000

Futura Classic Ral 5012

1L

5L

20L

256.000

1.280.000

5.120.000

Futura Classic Ral 5013

1L

5L

20L

287.000

1.435.000

5.740.000

Futura Classic Ral 5014

1L

5L

20L

258.000

1.290.000

5.160.000

Futura Classic Ral 5015

1L

5L

20L

259.000

1.295.000

5.180.000

Futura Classic Ral 5017

1L

5L

20L

271.000

1.355.000

5.420.000

Futura Classic Ral 5018

1L

5L

20L

252.000

1.260.000

5.040.000

Futura Classic Ral 5019

1L

5L

20L

263.000

1.315.000

5.260.000

Futura Classic Ral 5024

1L

5L

20L

276.000

1.380.000

5.520.000

Futura Classic Ral 6001

1L

5L

20L

358.000

1.790.000

7.160.000

Futura Classic Ral 6002

1L

5L

20L

277.000

1.385.000

5.540.000

Futura Classic Ral 6003

1L

5L

20L

251.000

1.255.000

5.020.000

Futura Classic Ral 6005

1L

5L

20L

284.000

1.420.000

5.680.000

Futura Classic Ral 6010

1L

5L

20L

369.000

1.845.000

7.380.000

Futura Classic Ral 6011

1L

5L

20L

438.000

2.190.000

8.760.000

Futura Classic Ral 6017

1L

5L

20L

318.000

1.590.000

6.360.000

Futura Classic Ral 6018

1L

5L

20L

388.000

1.940.000

7.760.000

Futura Classic Ral 6019

1L

5L

20L

306.000

1.530.000

6.120.000

Futura Classic Ral 6017

1L

5L

20L

263.000

1.315.000

5.260.000

Futura Classic Ral 6021

1L

5L

20L

280.000

1.400.000

5.600.000

Futura Classic Ral 6024

1L

5L

20L

314.000

1.570.000

6.280.000

Futura Classic Ral 6027

1L

5L

20L

267.000

1.335.000

5.340.000

Futura Classic Ral 6027

1L

5L

20L

267.000

1.335.000

5.340.000

Futura Classic Ral 6029

1L

5L

20L

326.000

1.630.000

6.520.000

Futura Classic Ral 6032

1L

5L

20L

291.000

1.455.000

5.820.000

Futura Classic Ral 6037

1L

5L

20L

391.000

1.955.000

7.820.000

Futura Classic Ral 7000

1L

5L

20L

270.000

1.350.000

5.400.000

Futura Classic Ral 7001

1L

5L

20L

268.000

1.340.000

5.360.000

Futura Classic Ral 7004

1L

5L

20L

265.000

1.325.000

5.300.000

Futura Classic Ral 7005

1L

5L

20L

263.000

1.315.000

5.260.000

Futura Classic Ral 7006

1L

5L

20L

250.000

1.250.000

5.000.000

Futura Classic Ral 7011

1L

5L

20L

251.000

1.255.000

5.020.000

Futura Classic Ral 7013

1L

5L

20L

250.000

1.250.000

5.000.000

Futura Classic Ral 7021

1L

5L

20L

258.000

1.290.000

5.160.000

Futura Classic Ral 7022

1L

5L

20L

250.000

1.250.000

5.000.000

Futura Classic Ral 7023

1L

5L

20L

258.000

1.290.000

5.160.000

Futura Classic Ral 7013

1L

5L

20L

250.000

1.250.000

5.000.000

Futura Classic Ral 7024

1L

5L

20L

257.000

1.285.000

5.140.000

Futura Classic Ral 7030

1L

5L

20L

270.000

1.350.000

5.400.000

Futura Classic Ral 7031

1L

5L

20L

254.000

1.270.000

5.080.000

Futura Classic Ral 7032

1L

5L

20L

266.000

1.330.000

5.320.000

Futura Classic Ral 7033

1L

5L

20L

249.000

1.245.000

4.980.000

Futura Classic Ral 7035

1L

5L

20L

293.000

1.465.000

5.860.000

Futura Classic Ral 7037

1L

5L

20L

253.000

1.265.000

5.060.000

Futura Classic Ral 7038

1L

5L

20L

253.000

1.265.000

5.060.000

Futura Classic Ral 7040

1L

5L

20L

266.000

1.330.000

5.320.000

Futura Classic Ral 7042

1L

5L

20L

266.000

1.330.000

5.320.000

Futura Classic Ral 7043

1L

5L

20L

266.000

1.330.000

5.320.000

Futura Classic Ral 7044

1L

5L

20L

265.000

1.325.000

5.300.000

Futura Classic Ral 7045

1L

5L

20L

267.000

1.335.000

5.340.000

Futura Classic Ral 7046

1L

5L

20L

250.000

1.250.000

5.000.000

Futura Classic Ral 7047

1L

5L

20L

293.000

1.465.000

5.860.000

Futura Classic Ral 7075

1L

5L

20L

291.000

1.455.000

5.820.000

Futura Classic Ral 8002

1L

5L

20L

249.000

1.245.000

4.980.000

Futura Classic Ral 8011

1L

5L

20L

249.000

1.245.000

4.980.000

Futura Classic Ral 8015

1L

5L

20L

249.000

1.245.000

4.980.000

Futura Classic Ral 8017

1L

5L

20L

253.000

1.265.000

5.060.000

Futura Classic Ral 8023

1L

5L

20L

280.000

1.400.000

5.600.000

Futura Classic Ral 8024

1L

5L

20L

254.000

1.270.000

5.080.000

Futura Classic Ral 9001

1L

5L

20L

293.000

1.465.000

5.860.000

Futura Classic Ral 9002

1L

5L

20L

293.000

1.465.000

5.860.000

Futura Classic Ral 9003

1L

5L

20L

292.000

1.460.000

5.840.000

Futura Classic Ral 9004

1L

5L

20L

252.000

1.260.000

5.040.000

Futura Classic Ral 9005

1L

5L

20L

259.000

1.295.000

5.180.000

Futura Classic Ral 9010

1L

5L

20L

292.000

1.460.000

5.840.000

Futura Classic Ral 9016

1L

5L

20L

292.000

1.460.000

5.840.000

Futura Classic Ral 9017

1L

5L

20L

261.000

1.305.000

5.220.000

Jotafloor TC Ral 1001

1L

5L

20L

327.000

1.635.000

6.540.000

Jotafloor TC Ral 1013

1L

5L

20L

305.000

1.525.000

6.100.000

Jotafloor TC Ral 1014

1L

5L

20L

315.000

1.575.000

6.300.000

Jotafloor TC Ral 1015

1L

5L

20L

305.000

1.525.000

6.100.000

Jotafloor TC Ral 1016

1L

5L

20L

627.000

3.135.000

12.540.000

Jotafloor TC Ral 3000

1L

5L

20L

276.000

1.380.000

5.520.000

Jotafloor TC Ral 3001

1L

5L

20L

285.000

1.425.000

5.700.000

Jotafloor TC Ral 3002

1L

5L

20L

284.000

1.420.000

5.680.000

Jotafloor TC Ral 3003

1L

5L

20L

405.000

2.025.000

8.100.000

Jotafloor TC Ral 3009

1L

5L

20L

253.000

1.265.000

5.060.000

Jotafloor TC Ral 3013

1L

5L

20L

257.000

1.285.000

5.140.000

Jotafloor TC Ral 3020

1L

5L

20L

344.000

1.720.000

6.880.000

Jotafloor TC Ral 5002

1L

5L

20L

266.000

1.330.000

5.320.000

Jotafloor TC Ral 5003

1L

5L

20L

247.000

1.235.000

4.940.000

Jotafloor TC Ral 5004

1L

5L

20L

243.000

1.215.000

4.860.000

Jotafloor TC Ral 5005

1L

5L

20L

256.000

1.280.000

5.120.000

Jotafloor TC Ral 5007

1L

5L

20L

234.000

1.170.000

4.680.000

Jotafloor TC Ral 5008

1L

5L

20L

245.000

1.225.000

4.900.000

Jotafloor TC Ral 5009

1L

5L

20L

231.000

1.155.000

4.620.000

Jotafloor TC Ral 5010

1L

5L

20L

246.000

1.230.000

4.920.000

Jotafloor TC Ral 5012

1L

5L

20L

234.000

1.170.000

4.680.000

Jotafloor TC Ral 5013

1L

5L

20L

255.000

1.275.000

5.100.000

Jotafloor TC Ral 5014

1L

5L

20L

232.000

1.160.000

4.640.000

Jotafloor TC Ral 5015

1L

5L

20L

235.000

1.175.000

4.700.000

Jotafloor TC Ral 5017

1L

5L

20L

231.000

1.155.000

4.620.000

Jotafloor TC Ral 5018

1L

5L

20L

227.000

1.135.000

4.540.000

Jotafloor TC Ral 5019

1L

5L

20L

238.000

1.190.000

4.760.000

Jotafloor TC Ral 5014

1L

5L

20L

232.000

1.160.000

4.640.000

Jotafloor TC Ral 5024

1L

5L

20L

252.000

1.260.000

5.040.000

Jotafloor TC Ral 6000

1L

5L

20L

227.000

1.135.000

4.540.000

Jotafloor TC Ral 6001

1L

5L

20L

310.000

1.550.000

6.200.000

Jotafloor TC Ral 6002

1L

5L

20L

289.000

1.445.000

5.780.000

Jotafloor TC Ral 6003

1L

5L

20L

223.000

1.115.000

4.460.000

Jotafloor TC Ral 6005

1L

5L

20L

249.000

1.245.000

4.980.000

Jotafloor TC Ral 6010

1L

5L

20L

318.000

1.590.000

6.360.000

Jotafloor TC Ral 6017

1L

5L

20L

278.000

1.390.000

5.560.000

Jotafloor TC Ral 6018

1L

5L

20L

350.000

1.750.000

7.000.000

Jotafloor TC Ral 6019

1L

5L

20L

311.000

1.555.000

6.220.000

Jotafloor TC Ral 6021

1L

5L

20L

259.000

1.295.000

5.180.000

Jotafloor TC Ral 6024

1L

5L

20L

277.000

1.385.000

5.540.000

Jotafloor TC Ral 6027

1L

5L

20L

241.000

1.205.000

4.820.000

Jotafloor TC Ral 6032

1L

5L

20L

262.000

1.310.000

5.240.000

Jotafloor TC Ral 6037

1L

5L

20L

353.000

1.765.000

7.060.000

Jotafloor TC Ral 7000

1L

5L

20L

244.000

1.220.000

4.880.000

Jotafloor TC Ral 7001

1L

5L

20L

241.000

1.205.000

4.820.000

Jotafloor TC Ral 7004

1L

5L

20L

239.000

1.195.000

4.780.000

Jotafloor TC Ral 7005

1L

5L

20L

224.000

1.120.000

4.480.000

Jotafloor TC Ral 7006

1L

5L

20L

226.000

1.130.000

4.520.000

Jotafloor TC Ral 7011

1L

5L

20L

241.000

1.205.000

4.820.000

Jotafloor TC Ral 7022

1L

5L

20L

224.000

1.120.000

4.480.000

Jotafloor TC Ral 7023

1L

5L

20L

223.000

1.115.000

4.460.000

Jotafloor TC Ral 7024

1L

5L

20L

229.000

1.145.000

4.580.000

Jotafloor TC Ral 7030

1L

5L

20L

246.000

1.230.000

4.920.000

Jotafloor TC Ral 7031

1L

5L

20L

223.000

1.115.000

4.460.000

Jotafloor TC Ral 7032

1L

5L

20L

240.000

1.200.000

4.800.000

Jotafloor TC Ral 7033

1L

5L

20L

224.000

1.120.000

4.480.000

Jotafloor TC Ral 7035

1L

5L

20L

303.000

1.515.000

6.060.000

Jotafloor TC Ral 7037

1L

5L

20L

224.000

1.120.000

4.480.000

Jotafloor TC Ral 7038

1L

5L

20L

224.000

1.120.000

4.480.000

Jotafloor TC Ral 7040

1L

5L

20L

239.000

1.195.000

4.780.000

Jotafloor TC Ral 7042

1L

5L

20L

241.000

1.205.000

4.820.000

Jotafloor TC Ral 7043

1L

5L

20L

241.000

1.205.000

4.820.000

Jotafloor TC Ral 7044

1L

5L

20L

225.000

1.125.000

4.500.000

Jotafloor TC Ral 7045

1L

5L

20L

240.000

1.200.000

4.800.000

Jotafloor TC Ral 7046

1L

5L

20L

225.000

1.125.000

4.500.000

Jotafloor TC Ral 7047

1L

5L

20L

302.000

1.510.000

6.040.000

Jotafloor TC Ral 7075

1L

5L

20L

262.000

1.310.000

5.240.000

Jotafloor TC Ral 8002

1L

5L

20L

223.000

1.115.000

4.460.000

Jotafloor TC Ral 8011

1L

5L

20L

227.000

1.135.000

4.540.000

Jotafloor TC Ral 8015

1L

5L

20L

222.000

1.110.000

4.440.000

Jotafloor TC Ral 8023

1L

5L

20L

258.000

1.290.000

5.160.000

Jotafloor TC Ral 8024

1L

5L

20L

222.000

1.110.000

4.440.000

Jotafloor TC Ral 9001

1L

5L

20L

304.000

1.520.000

6.080.000

Jotafloor TC Ral 9002

1L

5L

20L

295.000

1.475.000

5.900.000

Jotafloor TC Ral 9004

1L

5L

20L

225.000

1.125.000

4.500.000

Jotafloor TC Ral 9005

1L

5L

20L

234.000

1.170.000

4.680.000

Jotafloor TC Ral 9010

1L

5L

20L

301.000

1.505.000

6.020.000

Jotafloor TC Ral 9016

1L

5L

20L

300.000

1.500.000

6.000.000

Hardtop AX Ral 1001

1L

5L

20L

410.000

2.050.000

8.200.000

Hardtop AX Ral 1003

1L

5L

20L

662.000

3.310.000

13.240.000

Hardtop AX Ral 1004

1L

5L

20L

628.000

3.140.000

12.560.000

Hardtop AX Ral 1006

1L

5L

20L

688.000

3.440.000

13.760.000

Hardtop AX Ral 1007

1L

5L

20L

710.000

3.550.000

14.200.000

Hardtop AX Ral 1012

1L

5L

20L

655.000

3.275.000

13.100.000

Hardtop AX Ral 1013

1L

5L

20L

389.000

1.945.000

7.780.000

Hardtop AX Ral 1014

1L

5L

20L

399.000

1.995.000

7.980.000

Hardtop AX Ral 1015

1L

5L

20L

389.000

1.945.000

7.780.000

Hardtop AX Ral 1016

1L

5L

20L

720.000

3.600.000

14.400.000

Hardtop AX Ral 1018

1L

5L

20L

591.000

2.955.000

11.820.000

Hardtop AX Ral 1021

1L

5L

20L

616.000

3.080.000

12.320.000

Hardtop AX Ral 1023

1L

5L

20L

617.000

3.085.000

12.340.000

Hardtop AX Ral 1028

1L

5L

20L

756.000

3.780.000

15.120.000

Hardtop AX Ral 1033

1L

5L

20L

706.000

3.530.000

14.120.000

Hardtop AX Ral 1037

1L

5L

20L

742.000

3.710.000

14.840.000

Hardtop AX Ral 2000

1L

5L

20L

614.000

3.070.000

12.280.000

Hardtop AX Ral 2002

1L

5L

20L

647.000

3.235.000

12.940.000

Hardtop AX Ral 2003

1L

5L

20L

652.000

3.260.000

13.040.000

Hardtop AX Ral 2004

1L

5L

20L

641.000

3.205.000

12.820.000

Hardtop AX Ral 2008

1L

5L

20L

697.000

3.485.000

13.940.000

Hardtop AX Ral 2009

1L

5L

20L

635.000

3.175.000

12.700.000

Hardtop AX Ral 2011

1L

5L

20L

647.000

3.235.000

12.940.000

Hardtop AX Ral 3000

1L

5L

20L

409.000

2.045.000

8.180.000

Hardtop AX Ral 3002

1L

5L

20L

416.000

2.080.000

8.320.000

Hardtop AX Ral 3003

1L

5L

20L

530.000

2.650.000

10.600.000

Hardtop AX Ral 3009

1L

5L

20L

387.000

1.935.000

7.740.000

Hardtop AX Ral 3013

1L

5L

20L

390.000

1.950.000

7.800.000

Hardtop AX Ral 3020

1L

5L

20L

472.000

2.360.000

9.440.000

Hardtop AX Ral 3028

1L

5L

20L

456.000

2.280.000

9.120.000

Hardtop AX Ral 5001

1L

5L

20L

379.000

1.895.000

7.580.00

Hardtop AX Ral 5002

1L

5L

20L

399.000

1.995.000

7.980.000

Hardtop AX Ral 5003

1L

5L

20L

381.000

1.905.000

7.620.000

Hardtop AX Ral 5004

1L

5L

20L

377.000

1.885.000

7.540.000

Hardtop AX Ral 5005

1L

5L

20L

389.000

1.945.000

7.780.000

Hardtop AX Ral 5007

1L

5L

20L

369.000

1.845.000

7.380.000

Hardtop AX Ral 5008

1L

5L

20L

379.000

1.895.000

7.580.000

Hardtop AX Ral 5009

1L

5L

20L

366.000

1.830.000

7.320.000

Hardtop AX Ral 5010

1L

5L

20L

380.000

1.900.000

7.600.000

Hardtop AX Ral 5012

1L

5L

20L

375.000

1.875.000

7.500.000

Hardtop AX Ral 5013

1L

5L

20L

388.000

1.940.000

7.760.000

Hardtop AX Ral 5014

1L

5L

20L

366.000

1.830.000

7.320.000

Hardtop AX Ral 5015

1L

5L

20L

369.000

1.845.000

7.380.000

Hardtop AX Ral 5017

1L

5L

20L

366.000

1.830.000

7.320.000

Hardtop AX Ral 5018

1L

5L

20L

362.000

1.810.000

7.240.000

Hardtop AX Ral 5019

1L

5L

20L

373.000

1.865.000

7.460.000

Hardtop AX Ral 5024

1L

5L

20L

367.000

1.835.000

7.340.000

Hardtop AX Ral 5125

1L

5L

20L

354.000

1.770.000

7.080.000

Hardtop AX Ral 6001

1L

5L

20L

440.000

2.200.000

8.800.000

Hardtop AX Ral 6002

1L

5L

20L

421.000

2.105.000

8.420.000

Hardtop AX Ral 6003

1L

5L

20L

358.000

1.790.000

7.160.000

Hardtop AX Ral 6005

1L

5L

20L

383.000

1.915.000

7.660.000

Hardtop AX Ral 6006

1L

5L

20L

363.000

1.815.000

7.260.000

Hardtop AX Ral 6010

1L

5L

20L

448.000

2.240.000

8.960.000

Hardtop AX Ral 6017

1L

5L

20L

410.000

2.050.000

8.200.000

Hardtop AX Ral 6018

1L

5L

20L

478.000

2.390.000

9.560.000

Hardtop AX Ral 6019

1L

5L

20L

395.000

1.975.000

7.900.000

Hardtop AX Ral 6021

1L

5L

20L

373.000

1.865.000

7.460.000

Hardtop AX Ral 6024

1L

5L

20L

409.000

2.045.000

8.180.000

Hardtop AX Ral 6025

1L

5L

20L

392.000

1.960.000

7.840.000

Hardtop AX Ral 6027

1L

5L

20L

356.000

1.780.000

7.120.000

Hardtop AX Ral 6029

1L

5L

20L

436.000

2.180.000

8.720.000

Hardtop AX Ral 6032

1L

5L

20L

395.000

1.975.000

7.900.000

Hardtop AX Ral 6037

1L

5L

20L

480.000

2.400.000

9.600.000

Hardtop AX Ral 7000

1L

5L

20L

359.000

1.795.000

7.180.000

Hardtop AX Ral 7001

1L

5L

20L

357.000

1.785.000

7.140.000

Hardtop AX Ral 7004

1L

5L

20L

354.000

1.770.000

7.080.000

Hardtop AX Ral 7005

1L

5L

20L

363.000

1.815.000

7.260.000

Hardtop AX Ral 7006

1L

5L

20L

361.000

1.805.000

7.220.000

Hardtop AX Ral 7011

1L

5L

20L

366.000

1.830.000

7.320.000

Hardtop AX Ral 7012

1L

5L

20L

359.000

1.795.000

7.180.000

Hardtop AX Ral 7021

1L

5L

20L

360.000

1.800.000

7.200.000

Hardtop AX Ral 7022

1L

5L

20L

360.000

1.800.000

7.200.000

Hardtop AX Ral 7023

1L

5L

20L

359.000

1.795.000

7.180.000

Hardtop AX Ral 7024

1L

5L

20L

364.000

1.820.000

7.280.000

Hardtop AX Ral 7026

1L

5L

20L

389.000

1.945.000

7.780.000

Hardtop AX Ral 7030

1L

5L

20L

361.000

1.805.000

7.220.000

Hardtop AX Ral 7031

1L

5L

20L

359.000

1.795.000

7.180.000

Hardtop AX Ral 7032

1L

5L

20L

355.000

1.775.000

7.100.000

Hardtop AX Ral 7033

1L

5L

20L

360.000

1.800.000

7.200.000

Hardtop AX Ral 7035

1L

5L

20L

387.000

1.935.000

7.740.000

Hardtop AX Ral 7037

1L

5L

20L

360.000

1.820.000

7.280.000

Hardtop AX Ral 7038

1L

5L

20L

364.000

1.820.000

7.280.000

Hardtop AX Ral 7040

1L

5L

20L

354.000

1.770.000

7.080.000

Hardtop AX Ral 7042

1L

5L

20L

356.000

1.780.000

7.120.000

Hardtop AX Ral 7043

1L

5L

20L

356.000

1.780.000

7.120.000

Hardtop AX Ral 7044

1L

5L

20L

354.000

1.770.000

7.080.000

Hardtop AX Ral 7045

1L

5L

20L

355.000

1.775.000

7.100.000

Hardtop AX Ral 7046

1L

5L

20L

360.000

1.800.000

7.200.000

Hardtop AX Ral 7042

1L

5L

20L

356.000

1.780.000

7.120.000

Hardtop AX Ral 7047

1L

5L

20L

386.000

1.930.000

7.720.000

Hardtop AX Ral 7048

1L

5L

20L

450.000

2.250.000

9.000.000

Hardtop AX Ral 7075

1L

5L

20L

395.000

1.975.000

7.900.000

Hardtop AX Ral 8002

1L

5L

20L

359.000

1.795.000

7.180.000

Hardtop AX Ral 8003

1L

5L

20L

372.000

1.860.000

7.440.000

Hardtop AX Ral 8011

1L

5L

20L

362.000

1.810.000

7.240.000

Hardtop AX Ral 8014

1L

5L

20L

358.000

1.790.000

7.160.000

Hardtop AX Ral 8015

1L

5L

20L

357.000

1.785.000

7.140.000

Hardtop AX Ral 8017

1L

5L

20L

361.000

1.805.000

7.220.000

Hardtop AX Ral 8019

1L

5L

20L

377.000

1.885.000

7.540.000

Hardtop AX Ral 8023

1L

5L

20L

391.000

1.955.000

7.820.000

Hardtop AX Ral 8024

1L

5L

20L

358.000

1.790.000

7.160.000

Hardtop AX Ral 8028

1L

5L

20L

360.000

1.800.000

7.200.000

Hardtop AX Ral 9001

1L

5L

20L

388.000

1.940.000

7.760.000

Hardtop AX Ral 9002

1L

5L

20L

386.000

1.930.000

7.720.000

Hardtop AX Ral 9004

1L

5L

20L

360.000

1.805.000

7.220.000

Hardtop AX Ral 9010

1L

5L

20L

385.000

1.925.000

7.700.000

Hardtop AX Ral 9011

1L

5L

20L

375.000

1.875.000

7.500.000

Hardtop AX Ral 9016

1L

5L

20L

388.000

1.940.000

7.760.000

Hardtop AX Ral 9017

1L

5L

20L

369.000

1.845.000

7.380.000

Hardtop AX Ral 9018

1L

5L

20L

362.000

1.810.000

7.240.000

Hardtop XP Ral 1001

1L

5L

20L

384.000

1.920.000

7.680.000

Hardtop XP Ral 1003

1L

5L

20L

683.000

3.415.000

13.660.000

Hardtop XP Ral 1004

1L

5L

20L

635.000

3.175.000

12.700.000

Hardtop XP Ral 1006

1L

5L

20L

720.000

3.600.000

14.400.000

Hardtop XP Ral 1007

1L

5L

20L

751.000

3.755.000

15.020.000

Hardtop XP Ral 1012

1L

5L

20L

673.000

3.365.000

13.460.000

Hardtop XP Ral 1013

1L

5L

20L

354.000

1.770.000

7.080.000

Hardtop XP Ral 1014

1L

5L

20L

368.000

1.840.000

7.360.000

Hardtop XP Ral 1015

1L

5L

20L

355.000

1.775.000

7.100.000

Hardtop XP Ral 1016

1L

5L

20L

823.000

4.115.000

16.460.000

Hardtop XP Ral 1018

1L

5L

20L

633.000

3.165.000

12.660.000

Hardtop XP Ral 1021

1L

5L

20L

618.000

3.090.000

12.360.000

Hardtop XP Ral 1023

1L

5L

20L

620.000

3.100.000

12.400.000

Hardtop XP Ral 1028

1L

5L

20L

815.000

4.075.000

16.300.000Quý khách có nhu cầu mua Sơn Jotun công nghiệp vui lòng liên hệ Đại lý kinh doanh Sơn Jotun để được tư vấn, báo giá chính xác và chi tiết nhất theo thông tin như sau:

  • Phòng tư vấn bán hàng: 0937.375.987
  • Đường dây nóng: 0903.954.094

FAQS: 

Sơn Jotun công nghiệp là gì?

Sơn Jotun công nghiệp hiện tại có 2 loại chính là sơn Jotun công nghiệp 1 thành phần và sơn Jotun công nghiệp 2 thành phần. Đây là loại sơn bảo vệ các lớp bề mặt vật liệu để giúp bề mặt vật liệu có thể đảm bảo tiêu chuẩn chống chịu cao trong công nghiệp do ảnh hưởng của nhiệt độ, hóa chất, ăn mòn… Môi trường công nghiệp không chỉ gói gọn trong bề mặt sàn nhà xưởng công nghiệp, khu chế xuất, cầu đường mà còn có các loại bề mặt khác như bề mặt kim loại, gỗ, kết cấu công trình, các bề mặt chịu nhiệt, chống cháy…

Ứng dụng của Sơn Jotun Công Nghiệp?

Sơn Jotun công nghiệp được dùng ở đa dạng lĩnh vực như:<br />Sơn Jotun công nghiệp cũng được dùng cho những công trình ngoài trời, chịu độ ăn mòn cao như cầu, giàn khoan dầu… Đây là những công trình chịu tác động trực tiếp từ các hiện tượng thời tiết và tác động của con người nên các bề mặt cần được bảo vệ một cách chắc chắn. Bề mặt được bảo vệ thì kết cấu mới được bảo vệ và kéo dài tuổi thọ cho công trình.
Sơn Jotun công nghiệp được sử dụng để sơn lên bề mặt bê tông. Với những công trình đòi hỏi sức chịu bền cao thì các kết cấu thép được phủ lớp sơn công nghiệp để đề phòng xảy ra hiện tượng thép bị ăn mòn, ngập nước… Còn với bê tông thì sẽ được bảo vệ trước hiện tượng ngập nước tránh xảy ra phản ứng kiềm hóa gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Ngoài ra với các sàn công nghiệp khu chế xuất, nhà máy… Thì sơn công nghiệp còn giúp bảo vệ bề mặt khỏi hóa chất. Đối với bề mặt sàn thường sử dụng sơn Jotun epoxy.
Sơn Jotun công nghiệp bảo vệ kết cấu công trình: không chỉ là bảo vệ bề mặt, sơn Jotun công nghiệp còn giúp tăng cường bảo vệ kết cấu công trình với những tính năng vượt trội. Với màng sơn dẻo, khả năng bám dính lên bề mặt rất cao sẽ bảo vệ bề mặt chống tạo sự tác động tự môi trường bên ngoài đồng thời kết cấu bên trong được đảm bảo vững chắc, tăng thời gian sử dụng và bền đẹp của công trình.